Felhasználási feltételek

Az Utazasiirodak.hu weboldal használata

A jelen Felhasználási Feltételek azokat a szabályokat és feltételeket tartalmazza, amelyek a Balogh Zoltán EV. (Cím: 5630 Békés, Hargita u. 38. Nyilvántartásiszám: 26326080 Adószám: 66588920-124, Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-112521/2017. továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett www.Utazásiirodak.hu (továbbiakban Weboldal vagy Utazasiirodak.hu) címen elérhető weboldal tartalmának és szolgáltatásainak használatára irányadók.

Az Utazasiirodak.hu használatával a Felhasználó az alábbi feltételeket, szabályokat elfogadja. Az Üzemeletető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot külön figyelmeztetés nélkül módosítsa, a Felhasználási Feltételek Felhasználónak a kötelessége.

Az Utazasiirodak.hu weboldal tartalma

Az Üzemeltető annak érdekében hozta létre és üzemelteti a Utazasiirodak.hu-t hogy az utazási ajánlatok iránt érdeklődőknek hasznos információt nyújtson. A megjelenített tartalom az utazási irodák által beküldött adatokból, illetve a Facebook oldalaikon posztolt eseményekből és utazási ajánlatokból tevődik össze. A Weboldalon számos tájékoztató jellegű információ található internetes-és más jellegű hivatkozások, eszközök, képek és multimédiás anyagok formájában.

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Weboldalon megjelenő tartalom megfelelő minőségét biztosítsa, de nem felelős azért, ha az elérhetővé tett információk nem hitelesek, teljesek vagy időszerűek. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét az egyes programok, rendezvények, események megváltozása, elmaradása tekintetében, az egyes Szolgáltatók a programváltoztatás jogát fenntartják. A Utazasiirodak.hu-n közzé tett bármely anyagra való támaszkodás a Felhasználó saját felelősségére történik. A Felhasználó kötelessége a Weboldalon található anyagok és információk változásának figyelése.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Utazasiirodak.hu bármely tartalmi elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, illetve arra, hogy a Weboldalon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el a vonatkozó jogszabályok szerint.

Szellemi tulajdonjogok

Minden szerzői jog és más szellemi tulajdonjog a Utazasiirodak.hu felépítésében, megjelenésében, a Weboldalon található bármely tartalomban az Üzemeltető tulajdonát képzi, vagy azokat az adott tulajdonos engedélyével tartalmazzák.

A Felhasználó az Utazasiirodak.hu-t, a Weboldalon található szellemi alkotásokat kizárólag személyes használat céljából a vonatkozó jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően jogosult felhasználni, a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. A Felhasználó a személyes célú felhasználás körébe rendeltetésszerű használatra, hozzáférésre, a Weboldal egyes részeinek a saját használatú számítógépen történő megjelenítésére, letöltésére, mentésére, illetve kinyomtatására jogosult. A Felhasználó nem jogosult az Utazasiirodak.hu- n megjelenő tartalom másolására, megváltoztatására, átvételére, letölthetővé tételére, újrafelhasználására, terjesztésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az Utazasiirodak.hu védjegyeket, logókat, karaktereket, szolgáltatási jelzéseket, cégek védett neveit, domain neveit is tartalmazhatja. Ezek minden esetben vagy a megfelelő nyilvántartásba bejegyzett jogosultat, vagy nyilvántartásba vétel nélkül - jogszabály erejénél fogva a jogszabály által meghatározott - jogosultat illetik meg. A védjegyek, márkanevek, domain nevek felhasználásáról, annak engedélyezéséről kizárólag a jogosult rendelkezhet.

Hivatkozások és linkek

Az Üzemeltető nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Ennek megfelelően, különösen nem felel az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodásért, szünet bekövetkezéséért, a folyamatos működés megszakadásáért, egyes romboló alkalmazások vagy programok (pl. vírusok) előfordulásáért.

A Weboldal igénybevételéért, a szolgáltatások felhasználásáért, a felhasználás eredményének alkalmazásáért, illetve a fentiek esetleges következményeiért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó köteles a jelen Felhasználási Feltételeket betartani az Utazasiirodak.hu használata során, azt kizárólag a jogszabályoknak megfelelően, az Üzemeltető és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használhatja. A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeletetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szemben a szükséges jogi, illetve egyéb lépéseket megtenni, ha visszaélésszerûen, jogszabályba üközően, vagy a Felhasználási Feltételek megsértésével használja a Weboldalt, a Weboldalon nyújtott bármilyen szolgáltatást. Tilos az Utazasiirodak.hu rendeltetésszerű működését veszélyeztető magatartás, felhasználás, illetve a kifejezetten nem engedélyezett felhasználás.